Revitalisatie parken ‘t Veld

Op donderdag 15 juni kwamen, op initiatief van de Twee Heren, vertegenwoordigers van Noord-Hollandse gemeenten samen om ideeën uit te wisselen over de wijze waarop revitaliseren van groen in de openbare ruimte vorm kan krijgen. Maar eerst ging iedereen op een korte wandeling in het zonovergoten ‘t Veld. Voorzien van een ‘roadmap’ en aangevoerd door Timo, Robbert, Tom en Barry van de Twee Heren kregen de deelnemers een rondleiding langs de drie gerealiseerde parken.

Image module
Image module

Samen met beleidsmedewerkers, projectleiders en groenbeheerders van elf verschillende Noord-Hollandse gemeenten hebben we drie locaties bezocht die we in samenwerking met de gemeente Hollands Kroon hebben gerevitaliseerd. Naast uitleg en het tonen van onze werkwijze zijn we in dialoog gegaan over hoe we, middels dit soort praktische oplossingen, vorm kunnen geven aan de urgente en uitdagende doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie. En hoe belangrijk de rol van een toekomstbestendig en integraal beheer hierin is.

Roadmap Valbrugweg ‘t Veld

klik op de stippen voor informatie
Hotspot image

Na afloop van de wandeling werden in dorpshuis de Harmonie gedachten uitgewisseld tussen de vertegenwoordigers van de diverse Noord-Hollandse gemeenten, de provincie, opdrachtgever gemeente Hollands Kroon en de Twee Heren. Het hele traject van beleid tot beheer werd onder de loep genomen en op whiteboards maakte Robbert notities van reacties, ideeën en tips uit de zaal.

Image module
Image module
Image module

Samenvattend kunnen we stellen:

  • In de aanbesteding meerjarig extensief beheer meenemen.
  • Door samen in een bouwteam te werken verhoog je de realisatiesnelheid.
  • Communicatie naar stakeholders is cruciaal, vooraf maar zeker ook na realisatie.
  • Monitoring beheer. Kijk wat nodig is in plaats van vooraf opgestelde bestekken.
  • Focus moet liggen op meer integraal, gebied gebonden en meerjarig beheer.
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module