Beheer en onderhoud

Het onderhoud van een natuurspeelterrein is niet veel werk, maar wel van groot belang voor de biodiversiteit, veiligheid en functionaliteit van de ondergrond, het groen en de speelelementen. De Twee Heren hebben een onderhoudskalender uitgebracht waarop precies te zien is waar, wanneer  en op welke wijze het onderhoud uitgevoerd kan worden. In het beheerplan zijn alle activiteiten opgenomen, zowel die van de professionals als van het team en de kinderen zelf. Want waarom zouden we van het onderhoud niet meteen een leuke, leerzame ervaring maken?

Image module
Image module
Image module
Image module

Het onderhoudsteam van de Twee Heren kan zorgdragen voor de grote lijnen, het grove werk. De leraren, ouders en de kinderen kunnen de leuke, lichte taken op zich nemen. Alles kan op maat en naar wens worden ingevuld. We hebben zelfs een echte ‘Tuinjuf’ die heerlijke buitenlessen verzorgt waarbij het onderhoud spelenderwijs gedaan wordt!

Door de kalender als leidraad te gebruiken voor een volledig beheerplan op maat zorgen we er samen voor dat het groene schoolplein het hele jaar door veilig, uitdagend, leerzaam en mooi blijft. Hieronder een beknopt overzicht en wat voorbeelden van jaarlijkse-, periodieke en doorlopende onderhoudstaken:

jaarlijks

  • Keuring speelelementen
  • Snoeien (fruit)bomen
  • Algemene inspectie
  • Valondergrond aanvullen

periodiek

  • Inzaaien (wilde)bloemen
  • controle op giftige planten
  • speel-erosie aanvullen

doorlopend

  • zwerfafval verwijderen
  • zandbak aanvullen
  • putten en goten legen
Image module

Een passend beheer- en onderhoudsplan is maatwerk. Samen met de Twee heren wordt voor iedere natuurlijke buitenruimte, groen schoolplein of groene speelplek een passende planning en offerte gemaakt.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met René Lammerts van de Twee Heren via 0228-317990 of mail rene@detweeheren.nl

Image module
Image module
Image module
Image module