Image module
Image module

De Twee Heren kiest voor een persoonlijke aanpak. Zowel de opdrachtgevers als de gebruikers worden heel direct betrokken bij het ontwerp en de realisatie van een project. De Twee Heren kiest ook voor een nauwe samenwerking met bijzondere mensen en gespecialiseerde bedrijven die onze overtuigingen delen. Maar vooral de samenwerking met zijn team is voor Barry Bimmerman, eigenaar van De Twee Heren, zeer belangrijk. Zowel voor het creatieve ontwerp als in de realisatiefase.

Image module

Het ontwerpen, inrichten of aanleggen van een natuurrijke buitenruimte is bij De Twee Heren een zeer creatief proces, waar zowel de opdrachtgevers als de gebruikers, heel direct bij betrokken worden. Kinderen kunnen zelf aangeven hoe voor hun de meest fantastische speelplek eruit ziet. Natuur en natuurlijk spelen worden door De Twee Heren volledig verweven in bijvoorbeeld een wijk. Via inspraak/ideeën-avonden kunnen buurtbewoners bijdragen aan het ontwerp.
“Van oud tot jong, iedereen zijn favoriete plek.”

De Twee Heren heeft geen standaard ontwerpen, maar levert maatwerk. Bij het maken van het ontwerp wordt optimaal gebruik gemaakt van de al aanwezige elementen en materialen.

Betrek ons vroeg in de ideeënfase van de aanleg of vergroening van een wijk, de aanleg van parken, natuurlijke ontmoetingsplekken of de vernieuwing van een camping. Met al onze kennis en ervaring kunnen we bijdragen aan een goede besluitvorming.

Image module

De Twee Heren betrekt graag de opdrachtgevers en gebruikers bij de realisatie van een ontwerp. Samenwerken met gebruikers maakt hen betrokken. Ook werken we regelmatig samen met het personeel van de opdrachtgever, bijvoorbeeld de technische dienst van een camping. De Twee Heren levert een vakkundige leiding.

Image module

De Twee Heren is begonnen als ecologisch hoveniersbedrijf voor particuliere natuurtuinen. Vanaf 2010 heeft de Twee Heren zich gericht op natuurspeelplaatsen, natuurterreinen, en als adviseurs en uitvoerders van natuurlijk openbaar groen. Tot 21 november was Jan de Vries de compagnon van Barry Bimmerman. Samen hebben ze mooie projecten gerealiseerd. Sinds 21 november staat het bedrijf De Twee Heren alleen op naam van Barry Bimmerman.

Behalve deze wijziging is De Twee Heren onveranderd. Op een  ecologisch basis is De Twee Heren gedreven om zoveel mogelijk natuur te integreren in openbare ruimte, schoolpleinen en recreatieterreinen.