onderwijs

Kinderen die veel buitenspelen zijn blije kinderen. Maar de speelruimte is steeds verder beperkt, de verwachtingen zijn verhoogt en de schermtijd loopt op. Hoe kan het dat wij niet in staat zijn de kinderen van nu wat meer ruimte en avontuur te gunnen? Gelukkig zien steeds meer scholen, kinderdagverblijven en educatieve instellingen in dat het aanbieden van een groene omgeving waarin kinderen en jongeren zich kunnen uitleven direct een positief resultaat geeft op de sfeer, gezondheid, concentratie en saamhorigheid van een groep. Niet voor niets zie je dan ook overal groene schoolpleinen ontstaan op plekken waar tot voor kort stoeptegels de dienst uitmaakten.

Een (écht) groen schoolplein

De vergroening van een (school)plein kun je op vele manieren aanvliegen. Voor de één is een aantal tegels wippen en daar wat struiken in zetten al een hele stap, voor een ander betekend het een transitie naar een plek waar inheems groen de overhand krijgt, waar spelen risico’s met zich meebrengt, waar spel, avontuur, rust en biodiversiteit elkaar ontmoeten. Bent u als school, kinderdagverblijf of andere educatieve instelling geïnteresseerd in dat laatste dan vertellen we u graag wat de Twee Heren hierin kunnen betekenen..

werkwijze

De Twee Heren heeft als bedrijf ruim 15 jaar ervaring in het ontwerpen, voorbereiden, aanleggen en onderhouden van natuurlijke (speel)plaatsen. In die tijd hebben we veel geleerd, niet in de laatste plaats door af en toe de complexiteit van de ontwikkeling van een groen schoolplein te onderschatten en hier oplossingen voor te moeten bedenken, niet in de laatste plaats doordat de Twee heren trouw zijn aan hun bedrijfsvisie en alles in het werk willen stellen om de eindgebruikers een optimaal product te leveren.