Image module
Image module

Puur natuur kan ook dicht bij huis. Buurttuinen, gezamenlijke tuinen, openbaar groen of misschien wel een complete woonwijk, kunnen hiermee plekken worden waarin we kunnen spelen, ontspannen en samenzijn.

Onze visie op stadsnatuur? Veel groen, inheemse bomen, struiken en planten. Geen strak ontwerp, maar ongedwongen lijnen. Speelaanleidingen voor kinderen, die creativiteit en activiteit bevorderen. Eten uit de eigen wijk, veel eetbare planten waardoor de connectie van bewoners met de natuur vergroot wordt. Een natuurlijk systeem voor opvang en afvoer van regenwater om piekbelasting van rioolsystemen te verminderen. Creatie van biotopen voor dieren, bijvoorbeeld insectenhotels, takkenrillen en stapelmuren om de biodiversiteit te vergroten.

Het vormgeven van de openbare ruimte op natuurlijke wijze levert op alle mogelijke manieren voordelen op. Op sociaal-maatschappelijk vlak, door het vergroten van de sociale cohesie en levert een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. Vanzelfsprekend is er grote winst voor het milieu en te behalen. En ook niet onbelangrijk: economisch gezien is de keuze voor een natuurlijk ontwerp goed te verantwoorden.

Image module
Image module